El “Servei Cangur” s’ofereix al conjunt de famílies sòcies de l’AFA quan hi ha alguna activitat com reunions de curs, assemblees de l’AFA, xerrades, etc., fent-se càrrec l’AFA del cost econòmic del servei.
En aquest enllaç detallem el funcionament del servei i el protocol d’actuació en cas d’accident amb lesió que hem elaborat conjuntament l’empresa Nexxe i la comissió d’Activitats de l’AFA amb l’objectiu de millorar el servei.
Per fer ús del Servei Cangur, us recordem que és imprescindible:
  • Ser família sòcia de l’AFA.
  • Quinze minuts abans de la reunió, xerrada, assemblea, … caldrà entregar la mainada a la/es persona/es responsables del servei a la Biblioteca de l’escola. Si no hi ha aquesta entrega presencial de la persona adulta responsable de cada menor, l’AFA no es farà responsable de l’acolliment del menor.
  • Omplir el següent formulari:

 

Nom de l'infant 1:

Curs:P3P4P51r2n3r4t

Nom de l'infant 2:

Curs: P3P4P51r2n3r4t

Nom de l'infant 3:

Curs: P3P4P51r2n3r4t


Per a quin acte necessiteu el Servei Cangur? Posar dia i nom de l'esdeveniment (reunió escola, assemblea AFA, etc...)


Observacions:


En/Na , amb DNI , com a mare/pare/tutora/tutor de l'infant mencionat, l'autoritzo a fer ús del Servei Cangur i em declaro conforme amb el sistema de funcionament i gestió del mateix.

Adreça de correu electrònic:

Telèfon:

IMPORTANT!
Cal ser família sòcia de l'AFA per fer ús d'aquest servei.D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 (RGPD) sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer del qual AFA Nou de Quart és responsable.

Les dades facilitades seran utilitzades per les tasques pròpies de les gestions per l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola 9d4t. L'associat/ada dona la seva autorització pel tractament de les mateixes. El responsable del fitxer és l'AFA de l'Escola 9d4t, el domicili social és c/Mas Ferriol 1-3, 17242 de Quart.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, d'acord amb la normativa vigent, enviant-nos un email a info@afanoudequart.cat.