El projecte “Pati Obert” de l’escola 9d4t es va aprovar en l’assemblea general de l’AFA el dia 26 d’octubre de 2018. La realització d’aquesta inscripció suposa que s’ha llegit el projecte i el seu reglament i s’accepta el seu contingut, entre d’altres:

  • Només les famílies sòcies de l’AFA poden participar a l’activitat respectant les condicions i els drets i deures que estableix el reglament. Si encara no ho sou, feu-ho AQUÍ.
  • Les persones acompanyants son responsables del menor a càrrec a tots els efectes: han de vetllar per la seva seguretat i pel seu comportament respectuós envers les altres persones participants, les instal·lacions i l’entorn.
  • Les famílies participants es comprometen a ser responsables de torn per garantir el bon funcionament de l’activitat. Hi ha un calendari de paper al passadís central de l’escola (alçada fusteria) perquè les famílies puguin ocupar els seus torns. Es pot compartir el torn amb una altra família si així es desitja.

Les dades personals declarades en aquest formulari seran incorporades al fitxer de l’activitat Pati Obert, amb l’única finalitat de poder disposar d’un registre electrònic de persones usuàries de l’activitat, conèixer qui seran els adults responsables de cada menor i les dades per poder contactar amb ells. En cap cas aquestes dades es faran públiques ni es cediran. Aquesta inscripció serà vàlida durant tot el període d’escolarització de l’alumna/e, renovant-se automàticament cada curs.

Les famílies participants podran donar-se de baixa o modificar les seves dades per correu electrònic a projectes@afanoudequart.cat. La baixa de l’activitat suposarà també la baixa en el registre electrònic.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ:

Dades dels infants:

Nom i cognoms de l'alumne/a 1:
Data de naixement (dd/mm/aaaa):

Nom i cognoms de l'alumne/a 2:
Data de naixement (dd/mm/aaaa):

Nom i cognoms de l'alumne/a 3:
Data de naixement (dd/mm/aaaa):

Persona que signa la inscripció i autoritzada a fer l'acompanyament: (obligatori)

Nom: Cognoms:
DNI (00000000X):
Telèfon 1: Telèfon 2:
Adreça de correu electrònic:

Relació d'altres persones autoritzades a fer d'acompanyant durant l'activitat de pati obert:
Persona Acompanyant 1:
Nom: Cognoms:
Telèfon:
Relació amb l’alumne/a (mare, pare, avi, àvia, tiet, tieta, veí, amiga de la família…):

Persona Acompanyant 2:
Nom: Cognoms:
Telèfon:
Relació amb l’alumne/a (mare, pare, avi, àvia, tiet, tieta, veí, amiga de la família…):

Persona Acompanyant 3:
Nom: Cognoms:
Telèfon:
Relació amb l’alumne/a (mare, pare, avi, àvia, tiet, tieta, veí, amiga de la família…):

Persona Acompanyant 4:
Nom: Cognoms:
Telèfon:
Relació amb l’alumne/a (mare, pare, avi, àvia, tiet, tieta, veí, amiga de la família…):

DECLARACIONS INDISPENSABLES:

Acceptació del Reglament Pati Obert
Mitjançant l'activació d'aquesta casella declaro que he llegit i accepto el reglament de l’activitat, garanteixo que les persones acompanyants estan assabentades d’aquesta inscripció i em comprometo a complir i fer complir les obligacions que estableix el reglament, entre elles participar dels torns.

Soc família sòcia de l'AFA
Declaro que soc família sòcia de l'AFA9d4t.

Data (dd/mm/aaaa):

Rebreu un correu electrònic resumint el tràmit que heu fet.D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 (RGPD) sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer del qual AFA Nou de Quart és responsable.

Les dades personals declarades en aquest formulari seran incorporades al fitxer de l’activitat Pati Obert, amb l’única finalitat de poder disposar d’un registre electrònic de persones usuàries de l’activitat, conèixer qui seran els adults responsables de cada menor i les dades per poder contactar amb ells. En cap cas aquestes dades es faran públiques ni es cediran. Aquesta inscripció serà vàlida durant tot el període d’escolarització de l’alumna/e, renovant-se automàticament cada curs.
Les famílies participants podran donar-se de baixa o modificar les seves dades per correu electrònic a projectes@afanoudequart.cat. La baixa de l’activitat suposarà també la baixa en el registre electrònic. El responsable del fitxer és l'AFA de l'Escola 9d4t, el domicili social és c/Mas Ferriol 1-3, 17242 de Quart.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, d'acord amb la normativa vigent, enviant-nos un email a info@afanoudequart.cat.