El període de preinscripcions al Casalet de juny va acabar el dia 17 de maig de 2019.

Gràcies.