Els objectius de l’Associació de Famílies d’Alumnes del 9d4t son agrupar les famílies per ser un instrument de representació i participació en tot allò que afecta als nostres fills, donar suport a les activitats que realitza l’escola i complementar-les.

L’AFA forma part del Consell Escolar de l’escola, i és en aquest entorn que fa propostes, reivindica millores per l’escola…, en definitiva, contribueix al millor funcionament de l’escola per tal d’aconseguir la millor atenció per els nostres fills.

Totes les tasques que es porten a terme dins de l’AFA les desenvolupen les persones membres de la Junta de manera voluntària i desinteressada, organitzades en diferents comissions. La participació de les famílies, i no només dels membres de la Junta, la converteixen en una AFA activa i, per tant, de gran benefici per als alumnes de l’escola. Per això us animem a TOTS I A TOTES a col·laborar activament a l’AFA.

Finançament:

Dur a terme moltes activitats suposa fer front a despeses de gestió, de contractació, de compra de material, etc. Per finançar aquestes despeses, l’AFA cobra als socis una quota anual (clica aquí per a més informació).

Des de l’AFA de l’escola 9d4t us convidem a totes les famílies a fer-vos-en sòcies ja que gràcies a les quotes que es paguen anualment l’AFA pot fer aportacions econòmiques a l’escola per comprar el material necessari del qual se’n beneficia tot l’alumnat del centre sense excepció.

Aquí veureu la presentació que oferim a les noves famílies de l’escola.