Renovació de l’alta                          Alta nova o canvi de dades


Des de l’AFA de l’escola 9d4t us convidem a totes les famílies a fer-vos-en sòcies ja que l’AFA és un instrument de representació i participació de les famílies a Flyer pq AFAl’escola. Ser família sòcia de l’AFA contribueix a un millor funcionament de l’escola i, per tant, a l’èxit educatiu dels nostres fills i filles.

Aquest curs 2019-2020 la quota de família sòcia és voluntària, amb l’interès i objectiu que totes les famílies es puguin sentir part de l’AFA, i que tots els infants i famílies puguin gaudir dels serveis que oferim i quedar coberts per les assegurances. Cliqueu a la imatge per a més informació.

Aquestes activitats i serveis que gestiona l’AFA suposen una despesa de contractació, de compra de material, etc. Per finançar-ho, l’AFA necessita rebre de les famílies una quota anual, que des de l’AFA recomanem que sigui de 15€ per unitat familiar. Aquest import pot ser superior o inferior per poder garantir que cap família queda exclosa per raons econòmiques.

La Quota Voluntària és un projecte aprovat en l’última assemblea del curs passat. Aquest curs es posa en marxa una prova pilot i a final del curs 2019-2020 es valorarà la seva viabilitat econòmica. Per tot això demanem responsabilitat a les famílies en la seva aplicació.

La quota de família sòcia es cobrarà mitjançant domiciliació bancària, i en els propers cursos es renovarà automàticament si no es diu el contrari enviant un correu electrònic a info@afanoudequart.cat abans del 31 de juliol de cada any. Per qualsevol dubte o qüestió relacionada amb el pagament podeu contactar amb tresoreria@afanoudequart.cat.

Per fer-vos sòcies o continuar sent-ho, heu d’omplir NOMÉS UN dels següents formularis:

–> Formulari per a famílies sòcies el curs passat i que no hagin canviat dades personals o bancàries:

Renovació de l’alta

–> Formulari per famílies que no eren sòcies o hagin canviat alguna dada:

Alta nova o canvi de dades

El no pagament d’un rebut domiciliat suposa una càrrega addicional d’aproximadament 6,55€ de despeses de devolució que la família haurà d’abonar juntament amb l’import del rebut retornat. Aquesta regularització es podrà fer a través d’un ingrés al c/c de l’AFA o bé amb la domiciliació del següent rebut.

Per qualsevol dubte, podeu contactar-nos al correu electrònic info@afanoudequart.cat