Renovació de l’alta                          Alta nova o canvi de dades


Des de l’AFA de l’escola 9d4t us convidem a totes les famílies a fer-vos-en sòcies ja que l’AFA és un instrument de representació i participació de les famílies a Flyer pq AFAl’escola. Ser família sòcia de l’AFA contribueix a un millor funcionament de l’escola i, per tant, a l’èxit educatiu dels nostres fills i filles.

L’import de la quota de família sòcia és voluntari, amb l’interès i objectiu que totes les famílies es puguin sentir part de l’AFA, i que tots els infants i famílies puguin gaudir dels serveis que oferim i quedar coberts per les assegurances. Si voleu conèixer els beneficis que us ofereix associar-vos a l’AFA cliqueu la imatge.

Aquestes activitats i serveis que gestiona l’AFA suposen una despesa de contractació, de compra de material, etc. Per finançar-ho, l’AFA necessita rebre de les famílies una quota anual, que des de l’AFA recomanem que sigui de 15€ per unitat familiar. Aquest import pot ser superior o inferior per poder garantir que cap família queda exclosa per raons econòmiques.

La Quota Voluntària és un projecte aprovat en l’assemblea de Juny del curs 2018-2019 i la seva continuïtat va ser ratificada en l’assemblea de Juny del curs 2019-2020. A finals del curs 2020-2021 es tornarà a valorar la seva viabilitat econòmica i utilitat. Per tot això demanem responsabilitat a les famílies en la seva aplicació.

La quota de família sòcia es cobrarà mitjançant domiciliació bancària. Per qualsevol dubte o qüestió relacionada amb el pagament podeu contactar amb tresoreria@afanoudequart.cat.

En donar-vos d’alta, us demanem si voleu ser família guia o rebre l’acompanyament. Això s’emmarca dins el projecte de l’AFA de Família Guía. Us animem a participar-hi!

 

ATENCIÓ! Des del 14 de febrer de 2021 i fins a final de curs, no es tramitaran més altes de família sòcia. Es tornarà a obrir un nou període a principi del curs vinent. 

Tot i això, si alguna família té una situació excepcional i necessita fer ús d’algun servei que gestiona l’AFA i, per tant, se n’ha de fer sòcia, haurà d’escriure un correu a l’adreça info@afanoudeuart.cat i mirarem de tramitar-ho.

 

Per fer-vos sòcies o continuar sent-ho, heu d’omplir NOMÉS UN dels següents formularis PER FAMÍLIA (no per infant escolaritzat):

–> Formulari per a famílies que ja eren sòcies el curs passat i que no hagin canviat dades personals o bancàries:

Renovació de l’alta

–> Formulari per famílies que no eren sòcies o hagin canviat alguna dada:

Alta nova o canvi de dades

Amb el gir del rebut es carregarà 0’50€ per despeses de l’entitat bancària. D’altra banda, el no pagament d’un rebut domiciliat suposa una càrrega addicional d’aproximadament 6,55€ de despeses de devolució que la família haurà d’abonar juntament amb l’import del rebut retornat. Aquesta regularització es podrà fer a través d’un ingrés al c/c de l’AFA o bé amb la domiciliació del següent rebut.

Per qualsevol dubte, podeu contactar-nos al correu electrònic info@afanoudequart.cat