Si voleu modificar alguna de les dades cal que feu la renovació com a una alta nova

Si voleu agilitzar l’alta de família sòcia i
– no heu canviat les dades de contacte (adreça, telèfon, …)
– no heu canviat les dades bancàries

Podeu omplir aquest formulari:

Persona Referent 1: (obligatori)
Nom i cognoms:
DNI (00000000X):
Telèfon:
Adreça de correu electrònic:
Adreça de correu electrònic referent 2 (opcional):

Import i pagament:


Indica la quantitat:

Autoritzacions:

En/Na amb DNI com a pare/mare/persona tutora legal dels alumnes (posar nom dels infants) de l'escola 9d4t, autoritzo que les imatges dels meus infants puguin aparèixer a les fotografies o vídeos corresponents a les activitats d'oci, lectives i/o extraescolars organitzades per l'AFA i que puguin ser publicades al web, CD's, revistes municipals i altres mitjans.

La persona usuària autoritza amb aquest acte a l'AFA 9d4t a tractar les dades per a les finalitats expressades i, per tant, l’autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractament d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 (RGPD) sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal. La persona usuària pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades.


PROJECTE "FAMÍLIA GUIA":

Vols formar part del projecte Família Guia?
La Família Guia tindrà la funció de rebre una nova família i resoldre-li dubtes sobre les dinàmiques de l'escola i les activitats gestionades per l'AFA com les extraescolars, els Serveis Bon Dia i Menjador, etcètera.
Des de la comissió de Projectes de l'AFA es dona suport a les Famílies Guia (veieu pàgina web apartat "Projectes").
Animeu-vos!

En cas d'interessar-vos el projecte, marqueu la casella que correspongui:
Vull ser Família Guia
Vull rebre l'acompanyament d'una Família Guia

Data (dd/mm/aaaa):

Rebreu un correu electrònic resumint el tràmit que heu fet, pot trigar algunes hores.D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 (RGPD) sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer del qual AFA Nou de Quart és responsable.

Les dades facilitades seran utilitzades per les tasques pròpies de les gestions per l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola 9d4t. L'associat/ada dona la seva autorització pel tractament de les mateixes. El responsable del fitxer és l'AFA de l'Escola 9d4t, el domicili social és c/Mas Ferriol 1-3, 17242 de Quart.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, d'acord amb la normativa vigent, enviant-nos un email a info@afanoudequart.cat.