El “Servei Cangur” s’ofereix al conjunt de famílies sòcies de l’AFA quan hi ha alguna activitat com reunions de curs, assemblees de l’AFA, xerrades, etc., fent-se càrrec l’AFA del cost econòmic del servei.
En aquest enllaç detallem el funcionament del servei i el protocol d’actuació en cas d’accident amb lesió que hem elaborat conjuntament l’empresa Nexxe i la comissió d’Activitats de l’AFA amb l’objectiu de millorar el servei.
Per fer ús del Servei Cangur, us recordem que és imprescindible:
  • Ser família sòcia de l’AFA.
  • Quinze minuts abans de la reunió, xerrada, assemblea, … caldrà entregar la mainada a la/es persona/es responsables del servei a l’aula de música “Clau de Sol” de l’escola o a un altre punt de trobada si així ha estat indicat en alguna comunicació. Si no hi ha aquesta entrega presencial de la persona adulta responsable de cada menor, l’AFA no es farà responsable de l’acolliment del menor.
  • Omplir el següent formulari:

 

Podeu apuntar fins a un màxim de 3 infants en cada formulari:

Nom de l'infant 1:

Curs:P3P4P51r2n3r4t

Nom de l'infant 2:

Curs: P3P4P51r2n3r4t

Nom de l'infant 3:

Curs: P3P4P51r2n3r4t


Per a quin acte necessiteu el Servei Cangur? Posar dia i nom de l'esdeveniment (reunió escola, assemblea AFA, etc...)


Observacions:


En/Na , amb DNI , com a mare/pare/tutora/tutor de l'infant mencionat, l'autoritzo a fer ús del Servei Cangur i em declaro conforme amb el sistema de funcionament i gestió del mateix.

Adreça de correu electrònic:

Telèfon:

IMPORTANT!
Cal ser família sòcia de l'AFA per fer ús d'aquest servei. Rebreu un correu electrònic resumint el tràmit, pot trigar algunes hores.D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 (RGPD) sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer del qual AFA Nou de Quart és responsable.

Les dades facilitades seran utilitzades per les tasques pròpies de les gestions per l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola 9d4t. L'associat/ada dona la seva autorització pel tractament de les mateixes. El responsable del fitxer és l'AFA de l'Escola 9d4t, el domicili social és c/Mas Ferriol 1-3, 17242 de Quart.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, d'acord amb la normativa vigent, enviant-nos un email a info@afanoudequart.cat.