Les Comissions tenen la funció d’organitzar l’activitat de l’associació i impulsar projectes.

Estan formades per membres de la Junta de l’AFA i poden rebre la col·laboració de satèl·lits.

Actualment hi ha les següents comissions:

1. INFRASTRUCTURES:

Membres: Montse Garcia

Contacte: pati@afanoudequart.cat

Comissió pati

 • Mantenir contactes periòdics amb l’escola per valorar necessitats i arranjaments al pati (reunions).

 • Organitzar matinals de treball.

 • Coordinar matinals per anar a treballar plegats amb altres famílies.

 • Coordinar voluntaris (satèl·lits) per fer feines puntuals.

Comissió manteniment

 • Treballar conjuntament amb l’escola per detectar desperfectes i millores a fer.

 • Reclamar a l’Ajuntament i al Departament d’Ensenyament les accions que calgui fer.

 • Organitzar trobades amb pares professionals que facin millores a l’escola (fusteria, jardineria, decoració, etc.)

2. EXTRAESCOLARS I SERVEIS

Membres: Maria Josep Torrà (coordinadora) i Bàrbara Pérez.

Satèl·lits: Laura Artacho.

Contacte: extraescolars@afanoudequart.cat

 • Planificació de les activitats extraescolars.

 • Vetllar pel correcte funcionament de les extraescolars durant el curs.

 • Fer propostes en base a les necessitats comunicades per les famílies i l’escola.

 • Gestió de les inscripcions.

 • Sol·licitar la documentació legal obligatòria de les persones talleristes.

 • Coordinar-se amb l’AMPA de l’escola Santa Margarita per a l’organització d’extraescolars conjuntes.

 • Comunicació amb les famílies i amb els talleristes.

 • Dissenyar els formularis d’inscripció, conjuntament amb la Comissió web.

 • Gestió del servei Cangur.

 • Gestió del servei Bon dia.

 • Gestió de les suggeriments i queixes.

3. ACTIVITATS I FESTES

Membres: Sílvia Planella.

Satèl·lits: Gemma Saubí, Laura Sotillos i Mar Martín.

Contacte: festes@afanoudequart.cat

 • Col·laboració amb l’escola per activitats conjuntes (la Marató, la castanyada, etc.)

 • Organització d’activitats (cursos, xerrades, etc.)

 • Organització de festes (festa de la tardor, Nadal, festa de fi de curs, etc.)

 • Comunicació amb l’Ajuntament per sol·licitar els espais municipals necessaris per a les festes.

4. MENJADOR

Membres: Anna Teixidor (coordinadora), Enric Vergara i Laia Benito.

Contacte: menjador@afanoudequart.cat

 • Revisar menús mensuals i donar el vist i plau.

 • Assistir a les reunions trimestrals amb la comissió mixta de menjador i amb l’empresa de càtering Bo i Sa per veure que tot funcioni correctament.

 • Fer suggeriments per innovar en el menú i fer el seguiment d’alguns d’ells si agraden més o no agraden gens. Un cop al mes ens quedem a dinar per tastar algun plat.

 • Participar en els dies temàtics (dia de la Xina, d’Itàlia, etc.)

 • Fer seguiment del llistat d’incidències de menjador que mensualment Bo i Sa ens fa arribar.

 • Vigilar que si hi ha alguna problemàtica al menjador es doni la resposta i l’actuació correcta segons el “protocol escola”.

5. COMUNICACIÓ I WEB

Membres: Sandra Carrau.

Satèl·lit:

Contacte: comunicacio@afanoudequart.cat

 • Garantir una comunicació eficient i periòdica amb les famílies

 • Desenvolupar eines de comunicació: web de l’AFA, comunicats, xarxes socials, etc.

 • Difondre continguts d’interès per a la comunitat educativa

 • Teixir una xarxa comunicativa intraescolar que faciliti la circulació de la informació a totes les famílies de manera ràpida i segura: llistats de correu electrònic, grups de missatgeria mòbil, etc.

 • Remetre escrits a entitats públiques o privades sobre qualsevol afer que es tracti a l’associació si així es decideix.

 • Escriure articles als mitjans de comunicació locals amb la finalitat de difondre la tasca de l’associació i la tasca de l’escola 9d4t.

6. GESTIÓ ECONÒMICA

Membres: Yolanda Roldán (coordinadora) i Albert Canaleta.

Contacte: tresoreria@afanoudequart.cat

 • Control de les altes de socis (elaboració dels llistats per cursos i actualitzacions).

 • Portar el control econòmic (fer el quadre del balanç anual coincidint amb el curs escolar), tot i que per les liquidacions fiscals els exercicis són anys naturals.

 • Fer els cobraments dels serveis de l’AFA (bon dia i bona tarda) i fer llistats mensuals per donar-los als serveis, puntejar serveis i fer les remeses dels rebuts, rebuts tornats, reclamacions, etc.

 • Gestió de pagaments externs (FAPAC, manteniment web, assessors externs, etc.) de

 • Reclamar el pressupost material escola abans de l’última assemblea amb tots els socis i control de l’execució a posteriori.

 • Gestió cobraments subvencions (ajuntament, amb la realització de la memòria econòmica i també altres entitats).

 • Control de les factures de menjador i de les subvencions, de les gratuïtats i els becats del Consell Comarcal i control també de les aportacions/cànon de menjador.

 • Control de les obligacions fiscals (models d’Hisenda 347, altres obligacions fiscals, consulta amb la FAPAC de les noves obligacions fiscals).

 • Elaboració de la carpeta amb totes les dades de les altes, les factures, etc.

7. PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA (Comissió del Consell Escolar)

Membres: Èrika Avilés (representant de l’AFA al Consell Escolar)

 • Assistir a les reunions periòdiques de la comissió.

 • Escoltar les propostes, queixes i suggeriments de les famílies.

 • Treball conjunt amb els membres per a la resolució de conflictes.

 • Fer propostes per a la cohesió de la comunitat educativa.

8. PROJECTES

Membres: Deba Sedeño (coordinadora) i Tamara Aragón.

Satèl·lits:

 • Rocío Rodríguez (Plataforma 3-16;  Contacte: tressetze@afanoudequart.cat )
 • Mariona Vicente (Família Guia)
 • Erola Sambola, Helena Fernàndez, Nuria Sistach i Cristina Valentí (Pati Obert)

Contacte: projectes@afanoudequart.cat

Funcions:

 • Col·laboració amb la Plataforma 3-16.

 • Accions per reclamar una escola definitiva. 

 • Col·laboració amb l’escola en els projectes Hack the school, Escola Nova XXI, etc.

 • Recerca i redacció de projectes per a la presentació a premis i subvencions.

 • Projectes: “Família Guia”, “Aprendre a l’hort de l’escola”, “Pati Obert”, “L’univers de l’AFA” i “Les matinals de pati”.

Per qualsevol dubte o suggeriment us podeu posar en contacte amb nosaltres al correu info@afanoudequart.cat o al correu de la comissió que pertoqui.