Per qualsevol dubte sobre el desenvolupament de l’activitat que fa la vostra filla o fill, us heu de posar en contacte directe amb l’empresa o professional que n’és responsable.

D’altra banda, des de la Comissió d’Extraescolars de l’AFA se’n fa un seguiment. Ens podeu trobar al correu electrònic: extraescolars@afanoudequart.cat