Membres de la Junta:

Presidència: Elisabet Ribalta            Vicepresidència: 

Tresoreria: Yolanda Roldan               Vicetresoreria: Albert Canaleta

Secretaria: Robert Caler

Vocalies: Tamara Aragón, Èrika Avilés, Bàrbara Pérez, Sílvia Planella, Mark Roura, Mariona Salvador, Maria Josep Torrà i Ester Vilà.

 

Representant de l’AFA al Consell Escolar: Èrika Avilés.

 

Contacte genèric de l’AFA: info@afanoudequart.cat

Cada comissió té una adreça electrònica de contacte, les trobareu a l’apartat “Comissions”.

 

Altres informacions d’interès:

Persones representants de les famílies al Consell Escolar: Cristina Valentí, Helena Fernández, Nuri Sistach i Estefania Yáñez. Suplent: Silvia Pinsach.