Membres de la Junta:

Presidència: Elena Soler            Vicepresidència: Jordi Sedó

Secretaria: Laura Ganzer          Tresoreria:  Goretti Pijoan

Vicetresoreria: Yolanda Roldan     Intervenció: Àngels Huertas

Vocalies:  Esteve Espinal, Anna Teixidor, Laura Ganzer, Enric Vergara, Laia Benito, Carlos Redondo, Sílvia Planella, Maria Josep Torra i Deba Sedeño.

 

Representant de l’AFA al Consell Escolar: Jordi Sedó.

 

Contacte genèric de l’AFA: info@afanoudequart.cat

Cada comissió té una adreça electrònica de contacte, les trobareu a l’apartat “Comissions”.

 

Altres informacions d’interès:

Persones representants dels pares i les mares al Consell Escolar: Cristina Valentí, Helena Fernández, Núria Frigola i Estefania Yáñez. Suplents: Nuri Sistach i Sílvia Pinsach.