Membres de la Junta:

Presidència: Elena Soler            Vicepresidència: Jordi Sedó

Tresoreria: Yolanda Roldan.      Vicetresoreria: Sílvia Planella

Secretaria: Laura Ganzer

Vocalies:  Esteve Espinal, Anna Teixidor, Tamara Aragón, Enric Vergara, Laia Benito, Glòria Campos, Carlos Redondo, Maria Josep Torra, Bàrbara Pérez i Deba Sedeño.

 

Representant de l’AFA al Consell Escolar: Jordi Sedó.

 

Contacte genèric de l’AFA: info@afanoudequart.cat

Cada comissió té una adreça electrònica de contacte, les trobareu a l’apartat “Comissions”.

 

Altres informacions d’interès:

Persones representants dels pares i les mares al Consell Escolar: Cristina Valentí, Helena Fernández, Nuri Sistach i Estefania Yáñez. Suplent: Sílvia Pinsach.