El projecte “Pati Obert” es va aprovar en l’assemblea general de l’AFA el dia 26 d’octubre de 2018.

Aquesta iniciativa vol donar resposta a una demanda de mentores i famílies per poder gaudir d’una estona d’esbarjo al pati de l’escola després de l’horari lectiu i fer-ho amb les garanties i condicions necessàries. Us animem a conèixer el projecte i el seu Reglament i unes idees bàsiques perquè us engresqueu.

Per inscripcions al “Pati Obert” omplir el següent formulari.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ:

Dades dels infants:

Nom i cognoms alumne 1:
Data de naixement (dd/mm/aaaa):

Nom i cognoms alumne 2:
Data de naixement (dd/mm/aaaa):

Nom i cognoms alumne 3:
Data de naixement (dd/mm/aaaa):

Nom i cognoms alumne 4:
Data de naixement (dd/mm/aaaa):
Persona que signa la inscripció i autoritza a fer l'acompanyament: (obligatori)

Nom: Cognoms:
DNI (00000000X):
Telèfon 1: Aquest telèfon formarà part d'un grup de WhatsApp per organitzar els torns.
Adreça de correu electrònic:

Relació d'altres persones autoritzades a fer d'acompanyant durant l'activitat de pati obert:
Persona Acompanyant 1:
Nom: Cognoms:
Telèfon:
Relació amb l’alumne/a (mare, pare, avi, àvia, tiet, tieta, veí, amiga de la família…):

Persona Acompanyant 2:
Nom: Cognoms:
Telèfon:
Relació amb l’alumne/a (mare, pare, avi, àvia, tiet, tieta, veí, amiga de la família…):

Persona Acompanyant 3:
Nom: Cognoms:
Telèfon:
Relació amb l’alumne/a (mare, pare, avi, àvia, tiet, tieta, veí, amiga de la família…):

Persona Acompanyant 4:
Nom: Cognoms:
Telèfon:
Relació amb l’alumne/a (mare, pare, avi, àvia, tiet, tieta, veí, amiga de la família…):

DECLARACIONS INDISPENSABLES:

Acceptació del Reglament Pati Obert
Mitjançant l'activació d'aquesta casella declaro que he llegit i accepto el reglament de l’activitat, garanteixo que les persones acompanyants estan assabentades d’aquesta inscripció i em comprometo a complir i fer complir les obligacions que estableix el reglament, entre elles participar dels torns.

Soc família sòcia de l'AFA
Declaro que soc família sòcia de l'AFA9d4t.

Data (dd/mm/aaaa):

Rebreu un correu electrònic resumint el tràmit que heu fet. Pot trigar algunes hores.D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 (RGPD) sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer del qual AFA Nou de Quart és responsable.

Les dades personals declarades en aquest formulari seran incorporades al fitxer de l’activitat Pati Obert, amb l’única finalitat de poder disposar d’un registre electrònic de persones usuàries de l’activitat, conèixer qui seran els adults responsables de cada menor i les dades per poder contactar amb ells. En cap cas aquestes dades es faran públiques ni es cediran. Aquesta inscripció serà vàlida durant tot el període d’escolarització de l’alumna/e, renovant-se automàticament cada curs.
Les famílies participants podran donar-se de baixa o modificar les seves dades per correu electrònic a projectes@afanoudequart.cat. La baixa de l’activitat suposarà també la baixa en el registre electrònic. El responsable del fitxer és l'AFA de l'Escola 9d4t, el domicili social és c/Mas Ferriol 1-3, 17242 de Quart.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, d'acord amb la normativa vigent, enviant-nos un email a info@afanoudequart.cat.