La junta directiva de l’AFA 9d4t ha realitzat una proposta d’estatuts per sotmetre-la a votació a l’assemblea prevista per finals de maig.

Qualsevol família associada a l’AFA 9d4t que vulgui fer una proposta d’esmena dels estatuts ho pot fer aportant l’esmena a les reunions per tractar els estatuts o enviant-la per mail a info@afanoudequart.cat

Reunions per tractar les esmenes:
Lloc: Escola 9d4t
Divendres 6 de maig a les 17:00h
Dimarts 17 de maig a les 20:00h

El dimarts 17 de maig és el darrer dia per fer arribar esmenes a la proposta d’estatuts.

Proposta Estatuts AFA 9d4t

Estatuts actuals

Full Esmena Estatuts AFA 9d4t

Si algú vol el document de full d’esmena en format word ens ho feu saber al mail info@afanoudequart.cat i us ho farem arribar.