Comunicació

  • Garantir una comunicació eficient i periòdica amb les famílies.

  • Desenvolupar eines de comunicació: web de l’AFA, comunicats, xarxes socials, etc.

  • Difondre continguts d’interès per a la comunitat educativa.

  • Teixir una xarxa comunicativa intraescolar que faciliti la circulació de la informació a totes les famílies de manera ràpida i segura: llistats de correu electrònic, grups de missatgeria mòbil, Dinantia.

  • Remetre escrits a entitats públiques o privades sobre qualsevol afer que es tracti a l’associació si així es decideix.

  • Escriure articles als mitjans de comunicació locals amb la finalitat de difondre la tasca de l’associació i la tasca de l’escola Nou de Quart.

  • Contacte: comunicacio@afanoudequart.cat