Igualtat i Diversistat

Els objectius de la comissió són formar, reflexionar i incidir sobre la igualtat i la diversitat a la comunitat educativa.

Entenem la Igualtat en el sentit més ampli, amb una mirada interseccional (gènere, origen, estatus social, identitat, raça, ètnia, etc.). I volem que aquestes diferències aportin espais de respecte a la diversitat per als nostres infants.

La comissió té la voluntat de treballar amb la resta de la comunitat educativa, així com amb l'Ajuntament i la resta d'entitats municipals a les quals poder sumar.