Igualtat i Diversistat

Els objectius de la comissió són acompanyar, formar, reflexionar i incidir sobre la igualtat i la diversitat a la comunitat educativa. Lluitem per una escola inclusiva real amb les mateixes oportunitats per a tots els infants.

Entenem la igualtat en el sentit més ampli, amb una mirada interseccional (capacitats físiques i psíquiques, gènere, origen, estatus social, identitat, raça, ètnia, etc.). I volem que aquestes diferències aportin espais de respecte a la diversitat per als nostres infants. 

Oferim acompanyament i assessorament a les famílies de l'escola que ho necessitin. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu: diversitat@afanoudequart.cat 

Si voleu més informació podeu visitar la pàgina de l'AFA de l'escola Domeny. 

Des de la Direcció General d’Educació Inclusiva s’ha creat la Unitat d’Atenció a les Famílies i Suport a la Inclusió Educativa, una via d’acompanyament per a les famílies amb la finalitat d’orientar-les en els circuits relatius a la inclusió en el marc de la xarxa educativa.

Aquest recurs té per objectiu crear un canal viu de comunicació i escolta activa amb tots els agents implicats en el procés d’inclusió educativa.