Extraescolars

Cada curs, l’AFA ofereix un conjunt d’activitats extraescolars, tant al migdia com a la tarda durant els dies lectius.

Des de la comissió d’extraescolars, us presentem les activitats extraescolars que s’ofereigen als migdies i a les tardes, durant el període d’octubre 2023 a maig 2024, al quadre resum hi consta tota la informació d’horaris, preus i talleristes.

El període d’inscripció a les extraescolars va ser del 8 al 17 de setembre.

Aquest és el formulari d'inscripció: Extraescolars 2023-2024

Les extraescolars començaran la primera setmana d’octubre 2023.

En el cas de les activitats extraescolars, la gestió i cobrament dels rebuts mensuals la farà cadascun dels professionals.

Per cadascuna de les activitats es pagaran les següents matrícules a l’AFA:

Per exemple: si un infant fa 3 activitats es cobrarà: 10+8+6 = 24€


Altes i baixes d’una activitat extraescolar:

Si es vol donar de baixa un infant un cop inscrit a una extraescolar, caldrà enviar enviar un correu electrònic a extraescolars@afanoudequart.cat indicant el nom de l’activitat i el nom del nen/a abans del 31 de gener. La baixa serà efectiva a partir del febrer i encara que l’infant no assisteixi a l’activitat caldrà mantenir el pagament durant el període de octubre a gener (inclòs). Si no s’avisa abans d’aquesta data aleshores caldrà mantenir el pagament fins al maig (inclòs).

Tanmateix, els casos justificats, com per exemple una malaltia llarga, s’analitzaran en particular entre la comissió i l’empresa gestora per trobar la solució més adient i així es comunicarà a la família.

Les altes a les activitats un cop acabat el període de preinscipcions no estan garantides. La comissió d’extraescolars posarà a disposició nous períodes de preinscripció o la possibilitat de donar-se d’alta d’una extraescolar durant el curs en funció de les possibilitats de gestionar-ho, les places lliures i la demanda. S’utilitzaran els canals habituals de comunicació de l’AFA per informar-ne’n.

DOSSIER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2023-24.pdf