Servei Bon Dia

Organitza: NEXXE

Periodicitat: servei diari en dies lectius.

Destinat a totes les edats.

Durada: del dia 06 de setembre de 2023 al 21 de Juny de 2024.

Horari : aquest curs el Servei Bon Dia és des de les 7:45h fins les 9:00h.

L'accés al servei és des de les 7.45h fins les 8.45h. 

Preu: 2,35 € per dia d’utilització amb un màxim de 28 € al mes.

Lloc: menjador de l'escola.

Contacte responsable:  Natàlia, telèfon: 690 17 63 87 o enviant un Dinantia a BoiSa.

Per a fer ús del servei cal ser família associada a l’AFA i omplir el formulari

Per qualsevol consulta o incidència enviar un mail a extraescolars@afanoudequart.cat

L'AFA 9d4t gestiona directament el cobrament a les famílies, domiciliant-ne l’import. Aquest càrrec serà dintre dels 10 dies naturals del mes següent a l’activitat.

El cobrament dels rebuts de quota de soci i serveis de l’AFA comporta un càrrec de 0,50€ efectuat per l’entitat bancària.

És indispensable no tenir cap rebut pendent de pagament. El no pagament d’un rebut domiciliat suposa una càrrega addicional d’aproximadament 6,55€ de despeses de devolució que la família haurà d’abonar juntament amb l’import del rebut retornat. Aquesta regularització es podrà fer a través d’un ingrés al c/c de l’AFA o bé amb la domiciliació del següent rebut.