Projectes

  • Familia Guia

  • Pati Obert

  • Activitats, tallers i xerrades per a famílies sòcies.

  • Accions per reclamar una escola definitiva.

  • Col·laboració amb l’escola.

  • Recerca i redacció de projectes per a la presentació a premis i subvencions.

  • Organització de tallers i activitats per a les famílies sòcies.

  • Contacte: projectes@afanoudequart.cat