Tresoreria

  • Control de les altes de socis (elaboració dels llistats per cursos i actualitzacions).

  • Portar el control econòmic (fer el quadre del balanç anual coincidint amb el curs escolar), tot i que per les liquidacions fiscals els exercicis són anys naturals.

  • Fer els cobraments dels serveis de l’AFA, fer llistats mensuals per donar-los als serveis, puntejar serveis i fer les remeses dels rebuts, rebuts tornats, reclamacions, etc.

  • Gestió de pagaments externs (AFFAC, manteniment web, assessors externs)

  • Reclamar el pressupost material escola abans de l’última assemblea amb tots els socis i control de l’execució a posteriori.

  • Gestió cobraments subvencions (Ajuntament, amb la realització de la memòria econòmica i també altres entitats).

  • Control de les factures de menjador i de les subvencions, de les gratuïtats i els becats del Consell Comarcal i control també de les aportacions/cànon de menjador.

  • Control de les obligacions fiscals (models d’Hisenda 347, altres obligacions fiscals, consulta amb la AFFAC de les noves obligacions fiscals).

  • Elaboració de la carpeta amb totes les dades de les altes, les factures, etc.

  • Contacte: tresoreria@afanoudequart.cat