Menjador

L’AFA gestiona la contractació del servei de menjador amb l’empresa BoiSa, el qual s’ofereix a totes les famílies de l’escola.

  • Revisar menús mensuals i donar el vist i plau.

  • Assistir a les reunions trimestrals amb la comissió mixta de menjador i amb l’empresa de càtering BoiSa per veure que tot funcioni correctament.

  • Fer suggeriments per innovar en el menú i fer el seguiment d’alguns d’ells si agraden més o no agraden gens. Un cop al mes ens quedem a dinar per tastar algun plat.

  • Participar en els dies temàtics (dia de la Xina, d’Itàlia, etc.)

  • Fer seguiment del llistat d’incidències de menjador que mensualment Bo i Sa ens fa arribar.

  • Vigilar que si hi ha alguna problemàtica al menjador es doni la resposta i l’actuació correcta segons el “protocol escola”.

En aquest enllaç us podreu donar d’alta al Servei Menjador a través del web de l’empresa proveïdora.

Si algun dia el vostre infant no es queda a dinar, s’ha d’informar a través de Dinantia al contacte BOISA Escola Nou de Quart abans de les 09:30h.

Coordinadora de menjador: Natàlia

Telèfon: 690 17 63 87 (només urgències)

Correu electrònic: quart@boisa.cat /Dinantia BoISa.

El preu del menú és de 6,31 €.

Els menús que s’ofereixen als infants els anirem publicant en aquesta mateixa pàgina.

Contacte: menjador@afanoudequart.cat