Participació i convivència

Comissió del Consell Escolar

  • Assistir a les reunions periòdiques de la comissió.

  • Escoltar les propostes, queixes i suggeriments de les famílies.

  • Treball conjunt amb els membres per a la resolució de conflictes.

  • Fer propostes per a la cohesió de la comunitat educativa.