Benvingudes!

L'Associació de Famílies de l'Escola 9d4t té com a missió millorar i ajudar a l'escola amb idees, recursos i implicació. 

Des de les comissions treballem tant pel funcionament intern de l'associació, com per proporcionar condicions avantatjoses per les famílies sòcies; com són el Pati Obert, el servei cangur a les assemblees, el servei Bon Dia, xerrades i tallers gratuïts...


Des de l’AFA de l’escola 9d4t us convidem a totes les famílies a fer-vos-en sòcies, ja que l’AFA és un instrument de representació i participació de les famílies a l’escola. Ser família sòcia de l’AFA contribueix a un millor funcionament de l’escola i, per tant, a l’èxit educatiu dels nostres fills i filles.

L’import de la quota de família sòcia és voluntari, amb l’interès i objectiu que totes les famílies es puguin sentir part de l’AFA, i que tots els infants i famílies puguin gaudir dels serveis que oferim i quedar coberts per les assegurances. 

Aquestes activitats i serveis que gestiona l’AFA suposen una despesa de contractació, de compra de material, etc. Per finançar-ho, l’AFA necessita rebre de les famílies una quota anual, que des de l’AFA recomanem que sigui de 20€ per unitat familiar. Aquest import pot ser superior o inferior per poder garantir que cap família queda exclosa per raons econòmiques.

La Quota Voluntària és un projecte aprovat en l’assemblea de Juny del curs 2018-2019 i la seva continuïtat ha estat ratificada en les assemblees posteriors de final de curs. Per poder continuar, demanem responsabilitat a les famílies en la seva aplicació.

La quota de família sòcia es cobrarà mitjançant domiciliació bancària. Per qualsevol dubte o qüestió relacionada amb el pagament podeu contactar amb tresoreria@afanoudequart.cat.

En donar-vos d’alta, us demanem si voleu ser família guia o rebre l’acompanyament. Això s’emmarca dins el projecte de l’AFA de Família Guía. Us animem a participar-hi!

A partir del mes d’octubre per donar-se d’alta a l’AFA 9d4t s’ha d’enviar un mail a tresoreria@afanoudequart.cat. Això és a causa de donar d’alta a l’assegurança als infants de les famílies sòcies, per no haver de fer altes amb comptagotes, i si agrupant-les.

Amb el gir del rebut es carregarà 0’50€ per despeses de l’entitat bancària. D’altra banda, el no pagament d’un rebut domiciliat suposa una càrrega addicional d’aproximadament 6,55€ de despeses de devolució que la família haurà d’abonar juntament amb l’import del rebut retornat. Aquesta regularització es podrà fer a través d’un ingrés al c/c de l’AFA o bé amb la domiciliació del següent rebut.