Benvingudes!

L'Associació de Famílies de l'Escola 9d4t té com a missió millorar i ajudar a l'escola amb idees, recursos i implicació. 

Des de l’AFA de l’escola 9d4t us convidem a totes les famílies a fer-vos-en sòcies, ja que l’AFA és un instrument de representació i participació de les famílies a l’escola. Ser família sòcia de l’AFA contribueix a un millor funcionament de l’escola i, per tant, a l’èxit educatiu dels nostres fills i filles.

Des de les comissions treballem tant pel funcionament intern de l'associació, com per proporcionar condicions avantatjoses per les famílies sòcies; com són les extraescolars, el Pati obert, el servei cangur a les assemblees i xerrades, el servei Bon Dia, xerrades i tallers gratuïts . . .

Aquestes activitats i serveis suposen una despesa de contractació, de compra de material, etc. Per finançar-ho, es necessita rebre de les famílies una quota anual, que recomanem que sigui de 20€ per unitat familiar, a més a més, la quota inclou l'assegurança dels infants en la participació de les activitats de l'AFA. Aquest import pot ser superior o inferior per poder garantir que cap família queda exclosa per raons econòmiques. La Quota Voluntària és un projecte aprovat en l’assemblea de Juny del curs 2018-2019 i la seva continuïtat ha estat ratificada en les assemblees posteriors. 

En donar-vos d’alta, us demanem si voleu ser família guia o rebre l’acompanyament. Això s’emmarca dins el projecte de l’AFA de Família Guía. Us animem a participar-hi!

A partir del mes d’octubre, per donar-se d’alta a l’AFA 9d4t s’ha d’enviar un mail a tresoreria@afanoudequart.cat . 

Amb el gir del rebut es carregarà 0,50€ per despeses de l’entitat bancària. D’altra banda, el no pagament d’un rebut domiciliat suposa una càrrega addicional d’aproximadament 6,55€ de despeses de devolució que la família haurà d’abonar juntament amb l’import del rebut retornat. Aquesta regularització es podrà fer a través d’un ingrés al c/c de l’AFA o bé amb la domiciliació del següent rebut.